Nordic Transport Group A/S overtager Itella Logistics

Med virkning fra 30. april 2015 overtager Nordic Transport Group A/S (NTG) de internationale aktiviteter fra Itella Logistics i Danmark, Sverige og Norge samt Posti Oy i Finland.

Aftalen indbefatter ligeledes et strategisk samarbejde med Posti, hvor NTG vil være transportør på alle internationale linjer for Posti. De finske og baltiske pakke- og ekspres aktiviteter indgår ikke i aftalen.

I Finland overtager NTG også alle Air & Sea aktiviteter samt selskabet KH Fur Oy, der driver speditions- aktiviteter fra de finske pelsauktioner, Saga Furs Oy.

NTG vil med overtagelsen styrke sin markedsposition og skaber en ny betydelig aktør på nordisk plan, med en organisation der beskæftiger mere end 400 medarbejdere fra 26 lokationer og omsætter på årsbasis for mere end DKK 2 mia.

News update?

Would you like to be notified by email whenever NTG releases a news story?