Peter Grubert, Executive Vice President

Peter Grubert tiltrådte i 2020 stillingen som Executive Vice President i NTG. Han var medlem af NTG’s bestyrelse 2014-2020 og var formand for IPO-udvalget i forbindelse med børsnoteringen af NTG i 2019. Han har mere end 30 års erfaring som advokat, hvor han primært har arbejdet med køb og salg af virksomheder, selskabsret og erhvervsret. Som advokat har han møderet for Højesteret. Peter Grubert er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har en HD i finansiering og kreditvæsen fra Copenhagen Business School. Peter Grubert har været ekstern lektor i køb og salg af virksomheder både på Københavns Universitet og på Copenhagen Business School.