Ansvar

For os er mennesker den vigtigste ressource. Som international virksomhed med kunder, transportopgaver og kontorer i foreløbig 26 lande, er vi afhængige af medarbejdere med dyb indsigt i hvert enkelt lands forhold, sprog og kultur. Derfor er vi en arbejdsplads med medarbejdere af mange nationaliteter…

Vi er også en multietnisk og rummelig arbejdsplads, fordi vi tror på, at vi som virksomhed har en pligt til samfundsansvar og samtidig gavner forretningen ved at bidrage til at integrere nydanskere og borgere med særlige behov på arbejdsmarkedet.

Respekt og tillid er nøgleord i vores organisation, og som medarbejder i NTG Gruppen er det en pligt at overholde alle nationale og internationale regler og aftaler om eksempelvis arbejdstid og arbejdets tilrettelæggelse, samt NTG Nordic Transport Groups A/S’ Code of Conduct.

Miljøhensyn er en fælles forpligtelse
I NTG gruppen arbejder vi for at give vores kunder adgang til så miljøvenlige transportløsninger som muligt, og vi er i løbende dialog med vores leverandører om at begrænse ressourceforbruget og udledningen af CO2 og miljøskadelige stoffer. Vi har stor fokus på at vælge ny teknologi til vort transportmateriel samt sikre god vedligeholdelse.

ISO certificering
For at sætte klare mål for den miljømæssige indsats, arbejder NTG på at blive ISO 14001:2015 certificeret. Den fulde implementering af et miljøledelsessystem bekræfter vores bestræbelser på at fremme et bæredygtigt samfund og har allerede resulteret i forbedringer på områder som personalets miljøbevidsthed og energiforbruget i vores bygninger.

Har du en forespørgsel?

Har du en konkret forespørgsel om fragt eller har du spørgsmål til vores virksomhed bedes du udfylde formularen.

Se NTG’s Privatlivspolitik.